Product Center

GN500-03

GN500-03

If you have any questions, please contact us!
Contact Us

e966e764-875e-4d24-8b55-0ac037ca1a6e.jpg

产品型号:GN500-03
执行标准:Q/IRMV5-2009
产品特性:
1、额定电压:300/500V
2、工作温度:-60~+500℃
3、导 体:绞合纯镍线
4、绝 缘:玻璃纤维编织+氟金云母带
5、颜 色:白
特点/用途:
固定敷设,外加火焰燃烧,无有害有毒气体。本产品是冶金、热工、石油、化工、天然气、煤油等特殊环境中,需要防火性能的各种电气装置中所需用的电线电缆.
交货要求:
按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。标称截面
(mm2)

导体结构
根数/线径(mm)

绝缘厚度
(mm)

外径控制
(mm)

包装长度
(m)

0.5

7 × 0.30

0.5

2.3 ± 0.3

200

0.75

11 × 0.30

0.5

2.5 ± 0.3

200

1

14 × 0.30

0.5

2.6 ± 0.3

200

1.2

40 × 0.19

0.5

2.7 ± 0.3

100

1.5

21 × 0.30

0.5

2.9 ± 0.3

100

2

28 × 0.30

0.6

3.3 ± 0.5

100

2.5

35 × 0.30

0.6

3.6 ± 0.5

100

4

56 × 0.30

0.8

4.7 ± 0.5

100

6

84 × 0.30

0.8

5.5 ± 0.5

100

10

84 × 0.40

0.8

6.6 ± 0.5

100

16

228 × 0.30

0.8

7.8 ± 0.5

100

126 × 0.40

0.8

7.8 ± 0.5

100

25

196 × 0.40

0.8

9.5 ± 0.5

100

361 × 0.30

0.8

9.5 ± 0.5

100

35

494 × 0.30

1.0

11.2 ± 1.0

100

50

396 × 0.40

1.2

13.2 ± 1.0

100

703 × 0.30

1.2

13.2 ± 1.0

100

70

551 × 0.40

1.2

15.4 ± 1.0

100

988 × 0.30

1.2

15.4 ± 1.0

100

95

760 × 0.40

1.2

17.4 ± 1.0

100

备注:根据供需双方协议,可以生产其他规格的产品。